Årsmøte U.L Frihug 2019

Årsmøte i Ungdomslaget Frihug blir holdt på Ljosvang, onsdag 27. februar 2019, kl. 20.00.

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Saker:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Kontingent 2019
  7. Innkommende saker
  8. Oppussing Ljosvang
  9. Bruk av egne økonomiske midler
  10. Valg av styremedlemmer

Eventuelle saker som skal opp på årsmøtet må være meldt til styret innen 13. februar. 

Styret, Ungdomslaget Frihug