Månedlige arkiver: oktober 2020

Store planar for Ungdomshuset Ljosvang

Som beskrevet i Vestnesavisa den 29.04.2020 så har Ungdomslaget Frihug store planer for videre arbeid med Ungdomshuset Ljosvang. Noko av arbeide er nødvendig vedlikehold, mens andre delar av planane er for å ruste huset for fremtidig bruk.

Ungdomslaget Frihug fekk den 16.09.2020 ein epost frå Fylkeskommunen med beskjed om tilsegn om spelemidlar til kulturbygg. Ungdomslaget søkte og fekk innvilga 481000kr i tilskot, noko som utgjer 1/3 av kostnadsramma for heile prosjektet inkludert dugnad. For å få heile tilskotet må laget gjennomføre heile prosjektet iht. innsendt søknadsbudsjett og skaffe til veie egenkapital i størrelsesorden 600000kr .

Tilskotet har ei gyldighet på tre år.

Prosjektet går blant anna ut på å oppgradere kjøkken og sal i 1.etg innvendig, bytte fasade på bakside og nedside av bygget, bytte vinduer på gamle delen i 1. og 2.etasje, flytte nødutgang, drenere rundt huset på bakside og nedside, kjøpe inn nytt lydanlegg og nytt elektrisk anlegg for berørte deler av prosjektet.

For å unngå å sette laget i gjeld for å gjennomføre dette prosjektet er vi avhengig av gaver og sponsormidlar frå både privatpersoner og næringsliv. Laget kjem til å etablere ei kronerulling via sosiale medier der folk kan bidra etter eget ønske. Laget kjem også til å arrangere quiz no den 06.November og 04.Desember der inntektane går inn på prosjekt kontoen.