Aktivitetsparken

Tilbake i 2008 fikk Ungdomshuset Ljosvang på Øverås en tiltrengt total renovering. Et nytt og moderne kjøkken, større sal i 2.etg, nye toalettfasiliteter, samt installering av heis og en flottere fasade gjorde at bygget fra da fremstod som et brukervennlig og moderne flerbruks hus. Uteområdet rundt huset hadde derimot siden barnehagen ble flyttet i 1997, langsomt grodd igjen og fremstod som et utrivelig buskas, som på ingen måte representerte noe å være stolt av.

20130920_16263920130920_162642

20130921_151738
Området rundt huset anno 2013.

Ungdomslagstyret anno 2013 bestemte seg derfor for sette av en stor del av oppspart kapital på å skape et område der både barn og voksne fra bygda kunne samles utendørs, til hverdagslige sosiale aktiviteter. Et naturlig samlingspunkt som bygda hadde manglet siden den lokale skolen ble lagt ned i 2005. En gruppe ble utnevnt til å utarbeide en plan for hvordan en park skulle se ut og hvordan dette skulle gjennomføres. Utredningen avdekket omfangsrike ønsker fra folket i bygda, og for å greie å gjennomføre arbeidet både med tanke på økonomi og arbeidsomfang, ble utviklingen av parken delt inn i flere byggested/trinn. Ca. 3,1 dekar ble avsatt til utvikling av parken, hvorav ca. 2 dekar bestod av skog/kratt.

Trinn 1 – Tidsperiode 2013-2014

Plan: Hogg ned skog. Grav ut og kjør bort jordmasser. Legge drensledninger og kjøre inn sprengt fjell, pukk og grus. Kjøpe inn og montere godkjente lekeapparat og preparere plass for videre utvikling av park i henhold til skissert plan.

Skisse-Lekepark
Første skisserte plan for Aktivitetsparken

Status: Ferdigstilt i henhold til plan 14.05.2014. Mere enn 400 dugnadstimer, 340m³ tilkjørt masse, og over 230.000,- ble brukt på godkjente lekeapparater, fallsand, og diverse materialer. Image00003 Image00002 Image00001

Trinn 2 – Tidsperiode 2015-2016

Plan: Få opp gapahuk med grillmuligheter i nedre område av parken. Planer jordmasser, fjern stener og så plen på jord-områder rundt grusplass. Opprett naturlekeplass med tau, trinser og naturlige hindringer for klatring etc.

Status 05.10.2015:

Preparert jord-områder og sådd i gressplen. Opparbeidet grunnmasse for gapahuk, med tilkjørt pukk og grus. Hentet ut ca. 25m³ tømmer og sagd material. Begynt oppføring av gapahuk med grunnflate på 6x6m i stavlaft konstruksjon, i hesteskoformasjon. Avbarkede tømmerstokker stående på steinheller med staver i 3×8». Montering taktro og villmarkspanel på vegger ferdig. Tak skal dekkes midlertidig med presenning til våren 2016, da treverk må tørke før takpapp, vortepapp og torvtak kan legges. Av samme årsak kan heller ikke beising ferdigstilles før vår 2016.

Naturlekeplass under utredning og planlagt påbegynt og ferdigstilt ila. 2015. Registrerte dugnadstimer direkte på gapahuk oppføring: 370,5 timer. Beregnede utlegg til takpapp, beis, torvkroker er 8247,- Ellers er alt treverk og arbeid sponset fra folket i bygda.

Isåing Plenfrø og fundamentering gapahuk
Isåing Plenfrø og fundamentering gapahuk
11219054_10156138635265347_5260294605253651847_n
Gapahuk reisverk med fantastisk flott utsikt!

10 Oktober 2015 012

10 Oktober 2015 011
Vegger og tak ferdig. Klargjort for overdekking av midlertidig presenning

Bilde av gapahuk ferdigstilt

Trinn 3 – Tidsperiode 2016-2017

Plan: Anlegg for fysiske aktiviteter for ungdom/voksne. Utredning av oppføring for en Sandvolleyball bane skal gjøres i løpet av vinterhalvåret 2015-2016. Økonomi, tekniske aspekter og arbeidsmengde skal gjennomgås for å anslå gjennomførbarheten.

Trinn x – Fremtidige planer

Plan: Bygging av ball binge for fotball/basket på sommerhalvår. Isbane vinterstid. Eventuelle flere lekeapparater.