Månedlige arkiver: februar 2021

Årsmøte UL Frihug 2021

Årsmøtet i Ungdomslaget Frihug blir avvikla på Ljosvang Onsdag 17. mars 2021 kl. 19:00

Møtet er åpent for alle medlemmar

Sakliste:

  1. Val av ordstyrar
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Val av to medlemmar til å signere møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Rekneskap 2020
  6. Budsjett 2021
  7. Kontingent 
  8. Val
  9. Innkomme saker 

Saker må vere meldt inn til styret innan 10. mars frihug.ul@gmail.com Vel møtt!