Utleie Priser

Utleie av huset Ljosvang (oppdatert 28.05.2024)

Satsene for utleie av huset er pr. 03.06.2024 som følger (Minimum alder på leietaker er 26år):

Barnedåp:                                             3000,- + gebyr for vask 1000,-*
Sal nede:                                               2000,- + gebyr for vask 500,- *
Hele huset:                                           4000,- + gebyr for vask 1000,-*

(* ekstragebyr pga uventet prisøkning fra renholdsbyrå, vil bli inkludert i nye husleie satser etter neste årsmøte)

Medlemmer i UL. Frihug vil få 20% avslag på leien. Gjelder ikke barnedåp eller gebyr for vask. Fremleie er ikke tillatt.

Leieprisen inkluderer vask og kan ikkje trekkast ut. Utleie gjelder fra kl 17 dagen før til kl 17 dagen etter. For utvidet periode belastes kr 500/dag og må avtales på forhånd.

Eksklusivt tilbud for de med familiemedlemskap:
Barnedåp:           2400,- + gebyr for vask 1000,-*

Henvendelse angående utleie gjøres til:
 Vidar Sterten
Telefon: 412 34 912