Styret U.L Frihug 2021

Hovedstyret for 2021:

Konstituert 24.03.2021
 • Leiar: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
 • Nestleiar: Morten Øveraas
 • Sekretær: Birgitte Gjelsten
 • Kasserar: Birte Sofie Bergem
 • Styremedlem: Anette Øveraas
 • 1. vara: Signe Antonie Sveia Sanden
 • 2. vara: May Kathrine Hjelvik

Husstyret 2021:

 • Leiar: Anders Jørn Neraas
 • Styremedlem: Heidi VIke
 • Styremedlem: TIne Bårdsnes
 • Styremedlem: Yngve Solvågseide
 • Styremedlem: Leiar Hovedstyre (Oddvar Gjelstenli)

Revisor: Søren Johan Øveraas og Guttorm Kjelsvik

Valgkomite: Ken Robin Øverås, Petter Kristian Hjelvik og Pål Even Vollen