Styret U.L Frihug 2023

Hovedstyret for 2023:

Konstituert 08.03.2023
 • Leiar: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
 • Nestleiar: Birte Sofie Bergem
 • Sekretær: Ida Øverås Halkjelsvik
 • Kasserar: May Kathrine Hjelvik
 • Styremedlem: Birgitte Gjelsten
 • 1. vara: Lene Øien
 • 2. vara: Anders Rishaug

Husstyret 2023:

 • Leiar: Tine Bårdsnes
 • Styremedlem: Vidar Sterten
 • Styremedlem: Vidar Sanden
 • Styremedlem: Yngve Solvågseide
 • Styremedlem: Leiar Hovedstyre (Oddvar Gjelstenli)
 • Regnskapsfører: Admento
 • Revisor: Guttorm Kjelsvik og Søren Johan Øveraas
 • Valgkomite: Petter Kristian Hjelvik, Ken Robin Øveraas og Morten Øveraas (skal endres)