Styret U.L Frihug 2022

Hovedstyret for 2022:

Konstituert 08.03.2022
 • Leiar: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
 • Nestleiar: Anette Øveraas
 • Sekretær: Birgitte Gjelsten
 • Kasserar: Birte Sofie Bergem
 • Styremedlem: May Kathrine Hjelvik
 • 1. vara: Signe Antonie Sveia Sanden
 • 2. vara: Lene Øien

Husstyret 2022:

 • Leiar: Tine Bårdsnes
 • Styremedlem: Heidi Vike
 • Styremedlem: Vidar Sanden
 • Styremedlem: Yngve Solvågseide
 • Styremedlem: Leiar Hovedstyre (Oddvar Gjelstenli)

Revisor: Søren Johan Øveraas og Guttorm Kjelsvik

Valgkomite: Petter Kristian Hjelvik, Ken Robin Øveraas og Morten Øveraas