Generell Info

Frihug er ungdomslaget for bygdekretsene Øverås og Nerås i Vestnes kommune. Laget ble stiftet i 1895  og vi har siden den tid hatt lange tradisjoner i å gi ungdommen og bygdefolket et tilbud, der ansvar, læring, kultur og et trygt og sosialt miljø har vært hovedtema. Vi har pr. 31.12.2021 106 betalende medlemmer, men vi ønsker stadig å få flere!

Laget eier en stor tomt på Nerås hvor ungdomshuset Ljosvang er oppført. Huset er tilgjengelig for utleie til de fleste formål. I tillegg til ungdomshuset eier vi en flott aktivitetspark som er allment tilgjengelig. Parken er under stadig utvikling rundt husveggene, og vi håper alle som benytter seg av den, tar vare på den som den skulle vært deres egen.

Ungdomslaget har sin egen Facebook side som blir brukt for som en mer dynamisk informasjonsportal for Styret til folket i bygda om hendelser i regi av U.L. Frihug. Alle er ellers velkomne til å bruke sida til en portal om hendelser som foregår på eller rundt Ljosvang utenom lagets regi, eller til å ytre ønsker om aktiviteter etc.

Besøksadresse:
Ungdomshuset Ljosvang
Øveråsvegen 478
6390 Vestnes
Her kan du finne oss på kartet

ORG NR: 985982945