Oppussing av trapp

Lørdag 23.11.2019 la medlemmer fra ungdomslaget nytt gulvbelegg i trappen på dugnad med bistand fra Edmar Bjerkevoll (Malco). Trappeneser blir montert denne uken.

Edmar
Midtnivå mellom 1. og 2. etasje. (før/etter)
Trapp nedre del (før/etter)
Oppkapping av gulvbelegg

Aktiviteter høsten 2019

Det er foreløpig satt opp følgende aktiviteter i høst:

 • Fredag 18.10 kl. 19:30-00:00 – Quiz v/Øystein Kjelsvik
 • Søndag 20.10 kl 17-19 – Offisiell åpning av Gapahuken
 • Lørdag 26.10 – Basar v/Helselaget
 • Fredag 15.11 19:30-00:00 – Quiz
 • Søndag 01.12 – Tenning av julegran

Disse aktivitene er også lagt inn i aktivitet/utleie kalenderen som dere finner i menyen på heimesida.

Prosjekt – Akustikk 2.etg Ljosvang

01.11.2019: Kontrakt er signert og jobben blir utført av Odd Bjerkevoll AS i perioden 11.11.2019-18.11.2019. Vestnes Renovasjon AS har kommet inn som hovedsponsor i tillegg til Sparebanken Møre og Øverås Helselag.

Styret i ungdomslaget har på forespørsel henta inn Jonas Høgseth til å utføre målingar av akustikkforhold i 2.etg på Ljosvang. Målingane avdekka at vi har gjenklang på opp mot 1,9sekund i rommet. For at forholda skal bli bedre må vi ettermontere 90-100m2 (ref. vedlegg til rapport) med lydabsorberende plater i tak og på vegg.

Styret i Ungdomslaget har som mål å få gjort mykje med dette iløpet av 2019 og håper at vi får starta arbeidet før 17.mai iår.

Styret i U.L Frihug 2019

Styret har nå konstituert og består nå av:

 • Leder: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
 • Nestleder: Øystein Kjelsvik (tlf: 90842725)
 • Sekretær: Tore Tomren
 • Kasserer: Ole Aksel Øveraas
 • Styremedlem: Anette Øveraas
 • vara: Tor Erling Grønning
 • vara: Petter Kristian Hjelvik

Leder for barnegruppa: Birgitte Gjelsten

Revisor: Søren Johan Øveraas og Guttorm Kjelsvik

Valgkomite: Birgitte Gjelsten og Pål Even Vollen

Årsmøte U.L Frihug 2019

Årsmøte i Ungdomslaget Frihug blir holdt på Ljosvang, onsdag 27. februar 2019, kl. 20.00.

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Saker:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent 2019
 7. Innkommende saker
 8. Oppussing Ljosvang
 9. Bruk av egne økonomiske midler
 10. Valg av styremedlemmer

Eventuelle saker som skal opp på årsmøtet må være meldt til styret innen 13. februar. 

Styret, Ungdomslaget Frihug

Årsmøte UL Frihug 2017

Årsmøte i Ungdomslaget Frihug, blir holdt på Ljosvang Onsdag 15. Mars 2017, klokken 20.00

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Saker:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Valg
 7. Kontingent 2017
 8. Eventuelt

Eventuelle saker som skal opp på årsmøtet må være meldt til styret innen 1. mars.

Styret, Ungdomslaget Frihug

Torvtaket på plass!

Etter en stille periode med lite dugnadsaktivitet, fikk vi endelig gjennomført en hel del arbeid denne uka. Vi gikk tom for beis, og venter på ny leveranse. Fikk lagt ferdig takpapp og vortepapp og ble klar for torv. I tillegg fikk vi også lagt ferdig torv over hele taket på Lørdag. Stor takk til alle som bidrar!06-juni-2016-241 06-juni-2016-240 06-juni-2016-237 06-juni-2016-228