Sponsorstøtte fra Vestnes Renovasjon

Ungdomslaget Frihug fikk den 17.12.2020 den hyggelige beskjeden om at Vestnes Renovasjon AS ville støtte oss økonomisk med gjennomføringen av prosjektet.

Ungdomslaget er veldig takknemlig for den nødvendige støtten, som må til for å få gjennomført prosjektet.