Sponsorstøtte fra Solstrand Verft AS

Onsdag 21.04.2021 mottok ungdomslaget en hyggelig epost fra Zaneta Melzacka v/ Solstrand Verft AS om at dei støtter prosjektet vårt med 5000kr.

Ungdomslaget er veldig takknemlig for den nødvendige støtten, som må til for å få gjennomført oppussings prosjektet vi holder på med.