Digitaliserte Protokoller og Lydbånd

I løpet av 2015 og 2016 har det blitt gjort en stor dugnadsinnsats for å få digitalisert alt av protokoller og lydbånd som tidligere kun har hatt tilhold i ungdomslagets safe.

Dokumenter har blitt digitalisert ved fotografering av hver enkelt side, mens lydbånd har blitt overført til pc ved hjelp av en Tandberg Model 4 båndspiller, tilkoplet til lydinngang og konvertert til *.mp3 filer med gratisprogrammet Audacity. De digitaliserte filene er totalt 7,58Gb, og dette er ikke medregnet filmene fra tidligere skuespill etc, som har blitt digitalisert tidligere.

Det gjenstår nå å omgjøre *jpg bildefilene til det mer brukervennlige *.pdf formatet og få dette komprimert, slik at de kan legges ut på websiden, for alles tilgang.

Dersom noen ønsker å gjøre denne jobben, eller av andre årsaker ønsker å få de digitaliserte protokollene i *.jpg format, kan de ta kontakt med noen i styret for å få disse overlevert. Håndskriften i disse protokollene er ikke alltid like lett å tyde, og dersom noen har lyst å skrive de om til et Word dokument etc. er dette også noe vi i styret setter hjertelig pris på.

Vil samtidig komme ut med en etterlysning, da det viser seg at boka med Framsteg for årene 1951 – 1957 ikke befinner seg i safen. Er det noen som kanskje har lånt denne og glemt å levere den tilbake?

Følgende dokumenter har blitt digitalisert: digitaliserte-dokumenter