Årsmøte UL Frihug 2017

Årsmøte i Ungdomslaget Frihug, blir holdt på Ljosvang Onsdag 15. Mars 2017, klokken 20.00

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Saker:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Valg
  7. Kontingent 2017
  8. Eventuelt

Eventuelle saker som skal opp på årsmøtet må være meldt til styret innen 1. mars.

Styret, Ungdomslaget Frihug

Legg igjen en kommentar