Stikkordarkiv: årsmøte

Årsmøte Ungdomslaget Frihug 2020

Årsmøtet i Ungdomslaget Frihug blir holdt på Ljosvang, Onsdag 26. februar 2020, kl. 20:00.

Møtet er åpent for alle medlemmer.

Sakliste:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent 2020
 7. Husleie Ljosvang
 8. Budsjett 2020
 9. Innkommende saker
 10. Valg av styremedlemmer

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes styret innen 19. februar til frihug.ul@gmail.com

Styret, Ungdomslaget Frihug

Årsmøte U.L Frihug 2019

Årsmøte i Ungdomslaget Frihug blir holdt på Ljosvang, onsdag 27. februar 2019, kl. 20.00.

Møtet er åpent for medlemmer og andre interesserte.

Saker:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av personer for underskrift av møteprotokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Kontingent 2019
 7. Innkommende saker
 8. Oppussing Ljosvang
 9. Bruk av egne økonomiske midler
 10. Valg av styremedlemmer

Eventuelle saker som skal opp på årsmøtet må være meldt til styret innen 13. februar. 

Styret, Ungdomslaget Frihug