Styret i UL Frihug 2020

Styret har nå konstituert og består nå av:

  • Leder: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
  • Nestleder: Øystein Kjelsvik (tlf: 90842725)
  • Sekretær: Morten Øveraas
  • Kasserer: Ole Aksel Øveraas
  • Styremedlem: Anette Øveraas
  • 1. vara: May Kathrine Hjelvik
  • 2. vara: Petter Kristian Hjelvik

Leder for barnegruppa: Birgitte Gjelsten

Revisor: Søren Johan Øveraas og Guttorm Kjelsvik

Valgkomite: Birgitte Gjelsten, Pål Even Vollen og Ken Robin Øverås