Oppussing av trapp

Lørdag 23.11.2019 la medlemmer fra ungdomslaget nytt gulvbelegg i trappen på dugnad med bistand fra Edmar Bjerkevoll (Malco). Trappeneser blir montert denne uken.

Edmar
Midtnivå mellom 1. og 2. etasje. (før/etter)
Trapp nedre del (før/etter)
Oppkapping av gulvbelegg