Styret i U.L Frihug 2019

Styret har nå konstituert og består nå av:

  • Leder: Oddvar Gjelstenli (tlf: 91568131)
  • Nestleder: Øystein Kjelsvik (tlf: 90842725)
  • Sekretær: Tore Tomren
  • Kasserer: Ole Aksel Øveraas
  • Styremedlem: Anette Øveraas
  • vara: Tor Erling Grønning
  • vara: Petter Kristian Hjelvik

Leder for barnegruppa: Birgitte Gjelsten

Revisor: Søren Johan Øveraas og Guttorm Kjelsvik

Valgkomite: Birgitte Gjelsten og Pål Even Vollen