Styret

Hovedstyret 2017:
Leder: Arve Husøy
Nestleder: Petter Kristian Hjelvik,
Kasserer: Ole Aksel Øverås
Sekretær: Anette Øverås
Styremedlem: Erling Falch

1.Vara: Tor Erling Grønning
2.Vara: Øystein  Kjelsvik

Husstyret:
Leder: Anders Jørn Nerås
Heidi Vike
Tine Bårdsnes
Petter Kristian Hjelvik
1. Vara: Hans Petter Vollen
2. Vara: Ken Robin Øverås

Teatergruppa
Tine Bårdsnes – Innkaller
Ingrid Skjegstad
Undis Bårdsnes Husøy

Revisorer:
Guttorm Kjelsvik
Søren Johan Øverås